Preu públic Escola Municipal de Dansa de Castelldefels

TIPUS DE SERVEI PREUS
01/09/2015 AL 31/12/2015
Matrícula  45.50 €
1 classe/setmanal 23.00€
2 classes/setmanals 42.50€
3 classes/setmanals 55.50€
4 classes/setmanals 65.50€
5 classes/setmanals 73.50€
Forfait 84.50€
Cursos puntuals  66,00 €

La matrícula només s’acreditarà la primera vegada que els alumnes s’inscriguin a l’escola.

TALLER D’ESTIU DE DANSA PER A INFANTS DE 8 A 14 ANYS PREU
Taller de dansa de 9,30 a 14,00 hores (2 setmanes) 107,00 €
Taller de dansa de 9,30 a 14,00 hores (1 setmana) 64,00 €

 

TALLER D’ESTIU DE DANSA PER ADULTS: PREU
Taller de dansa, 4 sessions d’1h30′ (total 6 hores) 24,00 €
Taller de dansa, 8 sessions d’1h30′ (total 12 hores) 42,00 €
Taller de dansa, 16 sessions d’1h30′ (total 24hores) 64,00 €

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dos mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d’exigir el seu pagament.